Realizacje

W latach 2021 - 2022 nadzorowaliśmy wiele budów domów jednorodzinnych (w zakresie pełnienia obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego).

uplimg/gallery66c6719d9-0.jpg uplimg/gallery66c6719d9-1.jpg uplimg/gallery66c6719d9-2.jpg uplimg/gallery66c6719d9-3.jpg uplimg/gallery740396913-0.jpg uplimg/gallery740396913-1.jpg uplimg/gallery740396913-2.jpg uplimg/gallery740396913-3.jpg uplimg/gallery6183a81c3-0.jpg uplimg/gallery6183a81c3-1.jpg uplimg/gallery6183a81c3-2.jpg uplimg/gallery6183a81c3-3.jpg
[1] 2 3 4 [>] [>>]