Realizacje

Firma MIRBUD dokonała wielu odbiorów lokali mieszkalnych polegających na sprawdzeniu jakości wykonania robót, ich zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonujemy również oceny stanu technicznego budynku przed zakupem.

uplimg/gallery8af850e72-1.jpg uplimg/gallery8af850e72-0.jpg uplimg/gallerya8df7f857-1.jpg uplimg/gallerya8df7f857-0.jpg uplimg/gallery7493d3a6e-3.jpg uplimg/gallery7493d3a6e-2.jpg uplimg/gallery7493d3a6e-1.jpg uplimg/gallery7493d3a6e-0.jpg uplimg/gallerye27c17254-3.jpg uplimg/gallerycd6bf65b6-0.jpg uplimg/gallerye27c17254-1.jpg uplimg/gallerye27c17254-0.jpg
[<<] [<] 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 [>] [>>]