Realizacje

Firma MIRBUD dokonała wielu odbiorów lokali mieszkalnych polegających na sprawdzeniu jakości wykonania robót, ich zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonujemy również oceny stanu technicznego budynku przed zakupem.

uplimg/gallery6fef12de9-0.jpg uplimg/gallery5209aec53-0.jpg uplimg/gallery3c2f131b8-1.jpg uplimg/gallerycd6bf65b6-2.jpg uplimg/gallerya5154060b-0.jpg uplimg/gallery3c2f131b8-0.jpg uplimg/gallerya5154060b-3.jpg uplimg/gallerya5154060b-2.jpg uplimg/gallerycd6bf65b6-1.jpg uplimg/gallerybcbcb68a8-1.jpg uplimg/gallerybcbcb68a8-2.jpg uplimg/gallerybcbcb68a8-3.jpg
[<<] [<] 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 [>] [>>]