Realizacje

Firma MIRBUD dokonała wielu odbiorów lokali mieszkalnych polegających na sprawdzeniu jakości wykonania robót, ich zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonujemy również oceny stanu technicznego budynku przed zakupem.

uplimg/gallery18f56fee2-0.jpg uplimg/gallery18f56fee2-1.jpg uplimg/gallery18f56fee2-2.jpg uplimg/gallery18f56fee2-3.jpg uplimg/gallery6b7c48bfd-0.jpg uplimg/gallery6b7c48bfd-1.jpg uplimg/gallery6b7c48bfd-2.jpg uplimg/gallery6b7c48bfd-3.jpg uplimg/galleryf831340d6-0.jpg uplimg/galleryf831340d6-1.jpg uplimg/galleryf831340d6-2.jpg uplimg/galleryf831340d6-3.jpg
[<<] [<] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 [>] [>>]