Realizacje

Firma MIRBUD dokonała wielu odbiorów lokali mieszkalnych polegających na sprawdzeniu jakości wykonania robót, ich zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonujemy również oceny stanu technicznego budynku przed zakupem.

uplimg/gallerybf8c2a5a1-0.jpg uplimg/gallerybf8c2a5a1-1.jpg uplimg/gallerybf8c2a5a1-2.jpg uplimg/gallerybf8c2a5a1-3.jpg uplimg/gallery2679e2322-0.jpg uplimg/gallery2679e2322-1.jpg uplimg/gallery2679e2322-2.jpg uplimg/gallery2679e2322-3.jpg uplimg/gallery7dd2bcd2f-0.jpg uplimg/gallery7dd2bcd2f-1.jpg uplimg/gallery7dd2bcd2f-2.jpg uplimg/gallery7dd2bcd2f-3.jpg
[<<] [<] 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 [>] [>>]