Realizacje

Firma MIRBUD dokonała wielu odbiorów lokali mieszkalnych polegających na sprawdzeniu jakości wykonania robót, ich zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonujemy również oceny stanu technicznego budynku przed zakupem.

uplimg/gallery4fe7ae727-0.jpg uplimg/gallery4fe7ae727-1.jpg uplimg/gallery4fe7ae727-3.jpg uplimg/gallery719b0a124-0.jpg uplimg/gallery7f53f03ea-2.jpg uplimg/gallery88e1ebb84-0.jpg uplimg/gallery7241a9f29-0.jpg uplimg/gallery7241a9f29-1.jpg uplimg/gallery7241a9f29-2.jpg uplimg/gallery7241a9f29-3.jpg uplimg/gallery58e0f9c29-0.jpg uplimg/gallery58e0f9c29-1.jpg
[<<] [<] 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 [>] [>>]