Realizacje

Firma MIRBUD dokonała wielu odbiorów lokali mieszkalnych polegających na sprawdzeniu jakości wykonania robót, ich zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonujemy również oceny stanu technicznego budynku przed zakupem.

uplimg/gallery58e0f9c29-2.jpg uplimg/gallery58e0f9c29-3.jpg uplimg/gallery45d7afaf6-3.jpg uplimg/gallery719b0a124-1.jpg uplimg/gallery719b0a124-2.jpg uplimg/gallery02ed58809-0.jpg uplimg/gallery02ed58809-1.jpg uplimg/gallery45d7afaf6-2.jpg uplimg/gallery45d7afaf6-0.jpg uplimg/gallery45d7afaf6-1.jpg uplimg/gallerybe7fe1233-3.jpg uplimg/gallerybe7fe1233-2.jpg
[<<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 [>] [>>]