Realizacje

Firma MIRBUD dokonała wielu odbiorów lokali mieszkalnych polegających na sprawdzeniu jakości wykonania robót, ich zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonujemy również oceny stanu technicznego budynku przed zakupem.

uplimg/gallerybe7fe1233-1.jpg uplimg/gallerybe7fe1233-0.jpg uplimg/galleryab527dc00-2.jpg uplimg/galleryab527dc00-3.jpg uplimg/gallery8d20beb8b-0.jpg uplimg/gallery8d20beb8b-1.jpg uplimg/galleryab527dc00-1.jpg uplimg/galleryab527dc00-0.jpg uplimg/gallery8d20beb8b-2.jpg uplimg/gallery8d20beb8b-3.jpg uplimg/gallery031d846d1-0.jpg
[<<] [<] 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]