Odbiory techniczne

Odbiory budynków i mieszkań

Na szeroką skalę zajmujemy się także pomocą w odbiorach. Podczas odbioru wskazujemy wady budynku lub mieszkania, które są niezgodne z Polskimi Normami, przepisami techniczno-budowlanymi, a także z umową podpisaną ze sprzedającym. Pozwala to uniknąć w okresie późniejszym dodatkowych kosztów i problemów związanych z wykończeniem. Na koniec w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej sporządzona zostaje opinia techniczna zawierająca listę wykrytych wad budowlanych.

Podczas odbioru sprawdzamy min.:

  • tynki;
  • posadzki;
  • stolarkę okienną i drzwiową;
  • obróbki blacharskie;
  • elementy balkonów;
  • stan ogólny instalacji sanitarnych;
  • stan ogólny instalacji elektrycznych;
  • wysokość pomieszczeń;
  • powierzchnię użytkową.

Odbiory wykonujemy w oparciu o Polskie Normy:

PN - 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

PN - 70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - 88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN - 75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN - EN/1279-1:2005(U) Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne.

PN - 76/8841-22 Podkład pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podłogowych.

PN - 53/B-10145 Podkład pod posadzki. Posadzki z płytek kamionkowych, lastrykowych i klinkierowych.

Cennik usług ustalamy indywidualnie z klientem. Zależy on przede wszystkim od powierzchni użytkowej budynku lub lokalu oraz lokalizacji.
Ceny odbiorów mieszkań zaczynają się od 250 zł, natomiast domów jednorodzinnych od 300 zł.