Realizacje

Firma MIRBUD dokonała wielu odbiorów lokali mieszkalnych polegających na sprawdzeniu jakości wykonania robót, ich zgodności z Polskimi Normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wykonujemy również oceny stanu technicznego budynku przed zakupem.

uplimg/gallery45f1ac0b9-1.jpg uplimg/gallery45f1ac0b9-0.jpg uplimg/gallery4076d3ed4-0.jpg uplimg/gallery348631934-1.jpg uplimg/gallery348631934-0.jpg uplimg/gallerydb2f55aae-3.jpg uplimg/gallerydb2f55aae-2.jpg uplimg/gallerydb2f55aae-1.jpg uplimg/gallerydb2f55aae-0.jpg uplimg/gallery6486fb2df-0.jpg uplimg/gallery8af850e72-3.jpg uplimg/gallery8af850e72-2.jpg
[<<] [<] 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 [>] [>>]